Kontakt


Klinika Medident
ul. Ks. Skorupki 98
Bydgoszcz
nr stacjonarny – 52 372 15 87
tel. 570 977 750 - Stomatologia
tel. 603 682 543 - Ginekologia
e-mail:kontakt@medident.bydgoszcz.pl